Lahden Ilmailukerho

Lahden Ilmailukerho ry

IMG_0042

Tervetuloa Lahden ilmailukerhon kotisivuille.

Lahden Ilmailukerho on Lahti-Vesivehmaan lentokentällä toimiva purjelentokerho. Kerhon lentotoiminta on aktiivisimmillaan huhtikuusta lokakuulle, jolloin lennetään neljän purjelentokoneen voimin. Tule tutustumaan kerhon toimintaan Vesivehmaalle.

Lahti-Vesivehmaa lentokentän opaskartta

TAPAHTUMAT  ikkunasta löytyvät tulevat ajankohtaiset asiat.

Koronaepidemiasta SIL/Purjelentotoimikunnan ohjeet lentäjille:

Purjelentotoiminta koronaepidemian aikana:

Maailmanlaajuinen koronaviruksen aiheuttama pandemia vaikuttaa myös Suomessa. Samaan aikaan kevät etenee ja moni haluaa aloitella purjelentokautta. Myös purjelentotoiminnassa tulee noudattaa valtiovallan ja THL:n määräyksiä ja suosituksia. Näiden rajoissa päätös lentotoiminnan aloittamisesta on jokaisen kerhon ja jokaisen yksittäisen lentäjän.

 

Viruksen tartuntareitit ovat pisaratartunta ja tartunta niiltä pinnoilta, joihin tartuttava henkilö on koskenut. Ilma?aluksella annettavan lentokoulutuksen aikana toteutuvat molemmat viruksen tartuntareitit ja lisäksi koululennolle osallistuvien henkilöiden altistumisaika on pitkä ja lähikontaktin määritelmä täyttyy.

 

Myös oireeton henkilö voi olla tartuttava. Sen vuoksi ei riitä, että yksilö ainoastaan oireisena välttää sosiaalisia kontakteja, esimerkiksi lentokoulutukseen osallistumista flunssaisena. Epidemian alussa ja sen aikana emme siis voi epidemialle tyypillisesti tietää, kuka henkilö on tartuttava.

 

Epidemia leviää nyt hitaasti ja eri puolilla Suomea on eri tilanne. Ilmailuliitto suosittelee, ettei kaksipaikkaisilla koneilla epidemia?aikana lennettäisi koululentoja muuten kuin erityisestä harkinnasta. Erityisesti tulisi huomioida riskiryhmiin kuuluvat ilmailijat. Kaksipaikkaislentämisessä altistumisaika on pitkä ja tartunta on käytännössä varma, jos toinen on tartuttava.

 

Yleisen tilanteen ja yllä olevan lausunnon perustella SIL Purjelentotoimikunta haluaa lausua seuraavaa:

 • Muistutamme, että yhteiskunnan asettamia rajoituksia ja suosituksia tulee noudattaa myös
  purjelentotoiminnassa. Erityisesti rajoitukset koskevat kokoontumisia. Muista säilyttää
  turvallinen etäisyys toisiin ihmisiin.
 • Tätä kirjoitettaessa yli 10 henkilön kokoontumiset eivät ole sallittuja. Seuraa mahdollisesti
  päivittyviä valtiovallan ja THL:n ohjeita.
 • Kerhot vastaavat omasta toiminnastaan. Kerhojen tulisi tiedottaa jäseniään siitä, miten
  poikkeusoloissa toimitaan.
 • Jäsenistön ikä ja mahdollinen kuuluminen riskiryhmiin tulisi ottaa toiminnassa huomioon
 • Kevään kertaustilausuudet tai turvallisuusbriefingit yms suositellaan järjestettäväksi
  etäkokouksina
 • Esittelylennot ulkopuolisille suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan
 • Suosittelemme, että purjekoneen ohjaamo desinfioidaan huolellisesti aina lennon jälkeen,
  erityisesti mikrofoni ja ohjaussauva sekä kaikki vivut, kahvat, kytkimet ja muut vastaavat
  mitä käsin kosketellaan
 • Suosittelemme, että samalla koneella lentää vain yksi henkilö päivässä
 • Suosittelemme, että koulutustoiminnassa noudatetaan suurta harkintaa siinä, voiko kaksi
  henkilöä olla samassa tilassa tai koneessa ja millä edellytyksillä. Jos on mitään epäilystä
  altistumisesta koronalle, ei pidä lentää 2?paikkaisella
 • Suosittelemme käyttämään käsineitä maatoiminnassa (hinausköysi, siipimies, ym kaikki
  maatoiminta missä kosketaan käsin koneeseen)
 • Suosittelemme kerhoja etsimään muita keinoja laskutuksen hoitamiseen kuin paperinen
  hinauslippu
 • Kun nyt keskitytään niin paljon tähän henkilöturvallisuuteen, niin ei pidä unohtaa
  normaalia lentoturvallisuutta. Eli kiire pois, keskitytään siihen mitä ollaan tekemässä ja
  tehdään kaikki normaaliin lentämiseen liittyvät asiat huolellisesti ja niin kuin on opetettu.
  Tärkeintä on välttää sosiaalisia kontakteja, koska 80– 90 % tartunnoista on pisaratartuntoja ja vain
  pienempi osa kontaktipinnoilta tapahtuvia tartuntoja.

 

 - Kiitotie 25:n laskukierros on muutettu oikeanpuoleiseksi 11.4.2016

http://lentopaikat.fi/wp-content/uploads/2014/03/EFLA_LDG-1.pdf