Lahden Ilmailukerho

Tietoa lentäjille

  Harrasteilmailun turvallisuus

http://www.trafi.fi/ilmailu/harrasteilmailun_turvallisuus

 

Kun tarvitset tietoa purjelentäjän lupakirjan haltian oikeuksista katso linkin kohdasta 3.1 ja 3.2

http://www.trafi.fi/filebank/a/1408446319/5572483fff8f5836477d2fd1b484bd45/15200-PELM2-41_2007_fi.pdf

 

Harrasteilmailijan 1 (2) lupakirja- ja/tai kelpuutushakemus

http://www.trafi.fi/filebank/a/1320219200/014b082079771b0df2e4001a1bc656d8/452-LU3133.pdf

 

Hyödyllistä ajankohtaista tietoa

http://www.windcraft.fi/sera/

LIK:n hallituksen päätös 22.05.2019:

Laskuvarjon käyttö pakollista lennettäessä LIK:n purjekoneilla myös 09.07. 2019 jälkeen.

LAPL(S) - voimassaolon ylläpitoon tarvittava lentokokemus

FCL.140.S LAPL(S) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

  1. a) Purjelentokoneet ja moottoripurjelentokoneet. LAPL(S)-lupakirjan haltija saa käyttää purjelentokoneen tai moottoripurjelentokoneen lupakirjan mukaisia oikeuksia vain, jos hän on suorittanut purjelentokoneilla tai moottoripurjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneet pois lukien, viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään

1) 5 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 15 lentoonlähtöä;

2) 2 koululentoa opettajan kanssa.

  1. b) TMG-moottoripurjelentokone. LAPL(S)-lupakirjan haltija saa käyttää TMG- moottoripurjelentokoneen lupakirjan oikeuksia vain, jos hän on

1) suorittanut TMG-moottoripurjelentokoneella viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana

  1. i) vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 12 lentoonlähtöä ja laskua, ja
  2. ii) kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituisen kertauskoulutuksen kouluttajan kanssa.

2) Jos LAPL(S)-lupakirjan haltijalla on myös oikeus lentää lentokoneita, 1 kohdan vaatimukset voidaan täyttää lentokoneilla.

  1. c) LAPL(S)-lupakirjan haltijoiden, jotka eivät täytä a tai b kohdan vaatimuksia, on suoritettava ennen oikeuksien palauttamista

1) hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa purjelentokoneella tai tarvittaessa TMG-moottoripurjelentokoneella, tai

2) lisälentoaika tai lentoonlähdöt ja laskut joko koululentoina tai yksinlentoina kouluttajan valvonnassa täyttääkseen a tai b kohdan vaatimukset

 

Lisätietoja saa

Jani Kosonen
Ylitarkastaja

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Ilmailun lupakirjat
puh. 029 534 6646
jani.kosonen(at)trafi.fi
www.trafi.fi

Tässä linkki KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1178-20150408&from=EN